• Als geregisteerd lid krijg je toegang tot extra forums en halen we de reclame banners voor je weg, allemaal gratis!
  Registreer je direct en stel zelf een vraag of neem deel aan de discussies.

Kabelbreuk - Overmacht?


Alfatrion

Forum Gebruiker
Lid geworden
30 mrt 2021
Berichten
2
Overmacht is in de wet opgenomen onder artikel 6:75 BW, is van regelend recht en luid:
Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Ziggo breid dat uit met o.a. kabelbreuk door algemene voorwaarden te hanteren. Echter, algemene voorwaarden mogen niet onredelijk bezwarend zijn. De wetgever heeft een grijze lijst opgenomen met bedingen waarvan wordt vermoed dat deze onredelijk bezwarend zijn. Het bedrijf moet dan bewijzen dat het beding redelijk is. Artikel 6:237 aanhef en onder d BW luid:
Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn een in de algemene voorwaarden voorkomend beding dat de gebruiker van zijn gebondenheid aan de overeenkomst bevrijdt of hem de bevoegdheid daartoe geeft anders dan op in de overeenkomst vermelde gronden welke van dien aard zijn dat deze gebondenheid niet meer van hem kan worden gevergd;
Deze bepaling ziet o.a. op het uitbreiden van wat onder overmacht wordt verstaan.

Een provider gaat met haar klanten een resultaatsverplichting aan. Onder overmacht vallen dan enkel de "Acts of Gods", denk daarbij aan een kabelbreuk als gevolg van een aardbeving. Een kabelbreuk door menselijk toedoen valt hier niet onder.

De grijze lijst bevat overigens ook nog een bepaling die het uitsluiten of beperken van een schadevergoeding vermoedelijk onredelijk bezwarend maakt (sub f). Als er geen sprake is van overmacht dan heb je recht om de schade vergoed te krijgen op basis van artikel 6:74 lid 1 BW. Een beroep op overmacht gaat daar niet tegen helpen tegen een kabelbreuk door menselijk handelen omdat dit nu juist wel krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor de rekening van Ziggo komt.
 
Topicstarter
Topicstarter
A

Alfatrion

Forum Gebruiker
Lid geworden
30 mrt 2021
Berichten
2
Er is overigens een zaak bij de geschillencommisie met een energieleverancier. De energieleverancier meende een inspanningsverplichting te leveren de beschikbaarheid van stroom omdat niet met 100% zekerheid te garanderen was. De geschillencommisie oordeelde dat de energieleverancier een resultaatsverplichting had omdat de kans 0,05% was dat er niet geleverd wordt. Met televisie en internet is dat niet wezenlijk anders.
 

J. de Boer

Forum Gebruiker
Lid geworden
18 okt 2005
Berichten
2.799
Internet
 1. Ziggo
Digitale Televisie
 1. Ziggo
Is dat echt wezenlijk niet anders?
Stroom en gas behoren van ouds tot de nutsbedrijven, dat betekent wettelijke verplichtingen. Deze bedrijven beschikken dan ook over een 24/7 storingsdienst.
Voorzieningen die aanvankelijk alleen voor televisie waren bedoeld waren destijds alleen maar luxe en zo werden ze ook gezien. Natuurlijk bestond er toen ook wel herstelverplichting, maar "dat had wel even tijd". Er werd alleen een niet nader omschreven redelijke termijn genoemd.

Korte tijd later kwam daar internet bij, maar dat werd in het begin ook nog als niet essentieel gezien, m.a.w. luxe. Geleidelijk veranderde dat, met daarbij nog wat later het verschijnen van telefoonverkeer via deze kabels. Zo langzamerhand zijn deze voorzieningen wel terdege essentieel geworden, alleen is de wet hierop ook aangepast? Met andere woorden, storingen direct op af gaan of binnen redelijke termijn.
 

J. de Boer

Forum Gebruiker
Lid geworden
18 okt 2005
Berichten
2.799
Internet
 1. Ziggo
Digitale Televisie
 1. Ziggo
Zo langzamerhand zijn deze voorzieningen wel terdege essentieel geworden, alleen is de wet hierop ook aangepast? Met andere woorden, storingen direct op af gaan of binnen redelijke termijn.
Ik denk hierbij aan de voormalige PTT die in Nederland het monopoly had. Toen was de PTT ook een nutsbedrijf met alle verplichtingen van dien. Later gold dat na de privatisering wellicht ook voor de KPN. Maar de kabelexploitanten? Let wel, overstappen naar de concurrent was niet verplicht!
 

Tonne2004

Forum Gebruiker
Lid geworden
3 mei 2004
Berichten
2.279
Internet
 1. Kabelnoord
Digitale Televisie
 1. Kabelnoord
In mijn herinnering meen ik eens gelezen te hebben dat het internet ook wettelijk als nutsvoorziening zou worden aangemerkt.
Mogelijk iets met rook en vuur daar dit nog (steeds) niet het geval is.
 

marans

Forum Gebruiker
Lid geworden
27 jun 2011
Berichten
1.341
Internet
 1. Ziggo
Digitale Televisie
 1. Ziggo
als Fred Flintstone ergens tijdens bouwwerkzaamheden met een kraan alle kabels uit de grond scheurt, dan kun je dat moeilijk Ziggo aanrekenen. als het na 2 weken nog niet verholpen is, zou ik zeggen, je hebt een punt.
 

Briolet

Forum Gebruiker
Lid geworden
14 aug 2012
Berichten
3.901
Internet
 1. Ziggo
Digitale Televisie
 1. Ziggo
Kabelbreuk door werkzaamheden is voor ziggo overmacht, maar niet altijd voor diegene die de werkzaamheden uitvoert. Het zal er ook aan liggen of de kabel daar ligt waar hij behoort te liggen. Dus dat de uitvoerder had kunnen weten dat er kabels liggen.

Kabelbreuk kan ook door werking in de grond komen of door trillingen veroorzaakt door langsrazend verkeer bij een slappe ondergrond. Dat lijkt me altijd overmacht.
 

J. de Boer

Forum Gebruiker
Lid geworden
18 okt 2005
Berichten
2.799
Internet
 1. Ziggo
Digitale Televisie
 1. Ziggo
Helemaal mee eens!
Blijft over de wettelijke plicht om een storing door (b.v.) een kabelbreuk, overmacht of niet, dat is voor de gebruikers maar bijzaak, zo gauw als het maar enigszins mogelijk is tr herstellen. En dat berekent een 24/7 storingsdienst zoals die bestaat bij de nutsbedrijven. En dat ontbreekt helaas momenteel nog gezien de berichten hierover.
 

Briolet

Forum Gebruiker
Lid geworden
14 aug 2012
Berichten
3.901
Internet
 1. Ziggo
Digitale Televisie
 1. Ziggo
En dat berekent een 24/7 storingsdienst zoals die bestaat bij de nutsbedrijven.

Maar ook een 24/7 storingsdienst lost de problemen niet direct op. Ik heb hier bij twee onafhankelijke storingen meegemaakt dat het maanden duurt voordat de storing in de elektriciteitsvoorziening opgelost werd. Het enige wat de storingsdienst deed was er een nieuwe stop in draaien, maar als je het probleen niet oplost, vliegt die stop er na enige tijd zo weer uit. Bij beide storingen zaten we een groot aantal keren zonder stroom, voordat de schop in de grond ging en de bron van de kortsluiting aangepakt werd.
 

KroontjesPen

Forum Gebruiker
Lid geworden
27 jan 2012
Berichten
1.760
Internet
 1. Ziggo
Digitale Televisie
 1. Ziggo
Kabelbreuk kan ook door werking in de grond komen of door trillingen veroorzaakt door langsrazend verkeer bij een slappe ondergrond. Dat lijkt me altijd overmacht.
Voor mij dát nu juist niet.
Je weet dat wanneer je iets in de grond gaat stoppen. Zeker in gebieden met slappe grond. Daar moet je echt rekening mee houden.
Net zo als storm voor een bovengronds net.